Cài đặt IOS

Lưu Ý Nếu Cài Game Báo Lỗi Không Cài Đặt Được Thì Hãy Xóa Các Game Võ Lâm Khác Đi Rồi Tải Lại Game Nhé

Khi vào game nếu thấy thông báo như sau, hãy vui lòng làm theo các hướng dẫn tiếp theo

Hoặc

1. Mở phần cài đặt (setting) và chọn Cài đặt chung(General)


2. Chọn Quản lý thiết bị (Device Management)


3. Chọn ứng dụng doanh nghiệp (Enterprise app)


4. Xác nhận độ tin cậy (Trust)

Tên doanh nghiệp có thể khác tùy thuộc vào máy của bạn